Genetická konzultace může pomoci nejen v těhotenství

Technický pokrok s sebou přináší celou řadu nejrůznějších vymožeností. Medicínská věda pokračuje rychle kupředu, dnes již máme možnost nejen v průběhu těhotenství podstoupit celou řadu specializovaných vyšetření k přesné diagnostice a vyloučení či potvrzení případných problémů. Genetika Olomouc pokrývá kromě těhotných i ostatní spektrum pacientů, kteří potřebují radu a pomoc z této oblasti. Důležité však je se na případnou konzultaci řádně připravit, a to včetně co nejpřesnějších informací z předchozích vyšetření a informací o ostatních pokrevních příbuzných.

Specializované pracoviště s odborným personálem

V našem zařízení poskytujeme služby té nejvyšší kvality. Setkáte se tu s milým chápajícím personálem, který bude vše potřebné provádět pečlivě, profesionálně a s Vašim informovaným souhlasem. Zakládáme si na kvalitní komunikaci s našimi klienty, vše dopodrobna vysvětlíme a poskytneme dostatečný prostor pro kladení potřebných otázek. Srozumitelně klienta seznámíme s výsledkem vyšetření a společně se dohodneme na dalším vhodném postupu.