Diskrétní služby moderní doby

Naše digitální doba nám umožňuje zapojit do boje za dodržování zákonů i ty nejmodernější technologie, které jsou přizpůsobeny podle potřeby tak, aby pomáhaly lidem, jejichž náplní práce je usvědčovat z nekalých praktik osoby na základě ověření jejich identity i v situacích , kdy porušují zákon, nebo jsou svědky činnosti, která může být za porušení zákona považována. Takovou delikátní činnost vedoucí k identifikaci fyzické i právnické osoby pomocí softwarového nástroje mohou využít jen subjekty, které jsou autorizované pro takovou činnost a ověření identity musí mít jasné a čitelné opodstatnění podložené nezpochybnitelnými důvody. Jak ze strany poskytovatele takového softwarového nástroje, tak ze strany příjemce, jde vždy o solidní přístup k danému problému a o zachování co nejvyššího stupně diskrétnosti.

Propracovaná spolupráce

Výsledky spolupráce mohou v mnoha případech být nápomocny k vykonávání velice citlivých postupů při odhalování kriminality a spolu s Institutem pro ověření identity je do spolupráce zapojena i Protikorupční linka ČR, která je nástrojem zpětné kontroly při zahájení šetření oznámení o podezření na trestný čin nebo přestupek.