Jak estetika, tak efektivita

Když se budeme zabývat otázkou zefektivnění fungování naší firmy, zaměřené například na masovou komunikaci se zákazníkem, pak dospějeme nezbytně k názoru, že schopnost zapamatovat si a vytočit téměř bez přemýšlení určité telefonní kontakty, může sehrát například i v obchodním obratu firmy docela podstatnou roli. I proto se vyplatí do strategie firmy zahrnout v rámci reklamní a obecně obchodní strategie, také zvláštní pozornost s ohledem na telefonní kontakty, optimálně vyhovující potenciálním zákazníkům.

Psychologické možnosti

Výběr zlatých čísel nemůže být prostě náhodný. Velmi mladé odvětví psychologie, označované jako prediktivní psychologie marketingu, dokázalo již za krátkou dobu své existence například ten fakt, že zákaznice-žena, shánící obchod s podprsenkami, si mnohem snáze zapamatuje telefonní kontakt, obsahující nejméně dvě trojky.