Andělský náramek

Již naši předkové nosili různé ozdoby a šperky, které si vyráběli z různých nerostů. V dnešní době se opět dostávají do popředí. Některé minerály se ovšem dostávají do podvědomí teprve nyní a to by se dalo tvrdit i o serafinitu. Je skutečně nedávno objevený a také je to znát. Lidé mají o jeho přítomnost velký zájem. Serafinit se těží u jezera Bajkal na Sibiři a opět i jemu je přisuzována síla a moc, stejně tak jako je tomu u jiných kamenů. Jedná se o tajemně zelený minerál, který je protkaný bílými jehličkami. Tyto peříčkové struktury a samozřejmě jedinečný sametový lesk, připomínají záři andělských křídel. Spojují se tak se září křídel Serafů a odtud se dá předpokládat samotný název.

Blízko k sobě i Bohu

Právě tito nejvyšší andělé byli nejblíže k Bohu, tak svými křídly odráželi nebeské světlo a samozřejmě lásku, což je psáno ve Starém zákoně. Serafinit, Andělský kámen tak údajně přináší svému nositeli harmonii, osvícení a samozřejmě pozitivní energii. Pomáhá budovat vztahy mezi lidmi a dokonce dává sílu řešit různé spory. Ideální je pro výrobu různých šperků, které velmi dobře vyniknou na ruce nebo na krku, ale není problém si nechat vyrobit i náušnice.